Bubnujeme za duševní zdraví

V úterý 18.září Rumburk ožije! Městem projde bujarý průvod až na Dobrovského náměstí, kde bude happening pokračovat. „Od 15 hodin, kdy celá akce začíná, tu budeme bubnovat a jinak všelijak hlučit, to vše pro to, abychom připomněli důležitost péče o duševní zdraví. Naše bubnování  je součást Týdnů pro duševní zdraví, probíhajících dnes již po celé republice“ sděluje Rostislav Souček, koordinátor akce, a doplňuje: „v Agentuře Pondělí, která se k této akci připojuje již několik let, jsou poskytovány služby lidem s různým typem zdravotního postižení. My si ale uvědomujeme, že téma duševního zdraví se týká nejen našich uživatelů, ale nás všech.“

Další akce, které se konají v Týdnech pro duševní zdraví ve Šluknovském výběžku, jsou výstava výtvarných děl uživatelů Agentury Pondělí a promítání filmů s tématikou duševního zdraví.

Agentura Pondělí poskytuje služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. V každodenní praxi to znamená, že s našimi uživateli trénujeme činnosti potřebné v domácnosti, ale i při jednání na úřadě, při cestování dopravními prostředky nebo pracovní návyky nutné k získání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Vedle toho nabízíme spoustu dalších volnočasových aktivit, naši uživatelé mají možnost výtvarně tvořit, hrát divadlo, jezdí na výlety a účastní se dalších akcí pořádaných v místní komunitě.
 
Bližší informace o Agentuře Pondělí a jejích službách na www.agenturapondeli.cz či telefonu 412 334 046.