Den otevřených dveří ve Slunečnici

Dne21. 9. 2011 uspořádalo občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s. v rámci „Týdne pro duševní zdraví“ Den otevřených dveří. S návštěvníky se dveře netrhly a pomyslné počítadlo se zastavilo na počtu šedesát sedm.

Každý návštěvník si mohl prohlédnout celý objekt, v němž Slunečnice, o.s. sídlí a dozvědět se důležité informace o organizaci. Nejmenší účastníci, kterými byli již brzy ráno žáci ZŠ Březová, si pod vedením ergoterapeutky vyzkoušeli malbu na sklo a sami si vyrobili svíčku, kterou si mohli odnést domů. Zúčastnili se spolu s našimi klienty kurzu zahradničení a také se dozvěděli něco nového o turistice a o naší želvě Matějovi. Závěrem byli všichni pohoštěni koláčem, který upekli naši klienti společně s asistenty.

www.decin.cz