Konzultantem na zkoušku a pro dobrou věc

Díky lokální iniciativě společnosti Accenture s názvem „ProBono Consulting“ si studenti českých univerzit mohou vyzkoušet skutečnou činnost manažerských a technologických konzultantů – za podpory profesionálů ze společnosti Accenture budou realizovat projekty, které pomohou vybraným neziskovým organizacím.  

Nový program společnosti Accenture určený pro studenty propojuje možnost vyzkoušet si reálnou činnost, kterou konzultanti vykonávají na projektech, a zároveň pomoci neziskovým organizacím. Studenti vysokých škol vytvoří týmy, které budou s odbornou podporou konzultantů společnosti Accenture zpracovávat reálné projekty pro neziskový sektor. 

„Náplň práce manažerského či technologického konzultanta si mnozí studenti nedokáží představit, a proto neuvažují o tom, že by se této profesi mohli v budoucnosti věnovat. Proto jsme spustili program ProBono Consulting, který nabízí možnost si tuto činnost vyzkoušet na reálném projektu,“ říká Alena Sochorová, zástupkyně vedení Accenture pro oblast společenské odpovědnosti. „Výsledkem bude dodaná hodnota pro neziskové organizace, které by podobný projekt samy nezvládly z finančních, odborných nebo kapacitních důvodů.“

„Myslel jsem si, že ProBono Consulting bude pouze o dodání prezentace, jako ostatní podobné projekty. Byl jsem ale příjemně překvapen, že se jednalo o opravdový projekt s opravdovým delivery,“ říká Anh Hoang, jeden ze studentů, který se do programu zapojil. Václav Kugler z neziskové organizace CEDU k tomu poznamenává: „Mojí největší motivací pro zapojení do programu ProBono Consulting bylo zbavit se zastaralého systému, kdy jsme vypisovali stovky a tisíce informací do Excelu, a zavést místo toho automatizovaný CRM nástroj. Toho jsme díky ProBonu dosáhli, takže můžeme  úspěšně používat Salesforce s velkou variabilitou a funkčností.“

Studenti se mohou do programu ProBono Consulting v akademickém roce 2017/2018 přihlásit přes stránku www.accenture.cz/ProBono nebo https://www.facebook.com/AccentureProBono. Po úvodním semináři budou v 4-5členných kolektivech řešit reálné problémy neziskové organizace, a to s podporou vybraných seniorních konzultantů společnosti Accenture. Předpokládaná délka projektu je 3-4 měsíce.