Zarostlé dno Plumlovské přehrady čistí obojživelná sekačka

Hladinu zatím jen částečně napuštěné Plumlovské přehrady u Prostějova v těchto dnech křižuje obojživelná sekačka, pomocí které dělníci ze zavodněného dna odstraňují vzrostlou trávu, aby voda v nádrži zůstala po chystaném zvýšení hladiny čistá. Plumlovská přehrada byla kvůli čištění dna a opravě hráze vypuštěna v závěru roku 2009, její postupné napouštění bylo zahájeno letos na jaře a naplno by měla fungovat příští sezonu.

"Obojživelný stroj vybavený speciálním ramenem odstraňuje ze zavodněného dna trávu, která nám na jednu stranu pomohla snížit obsah živin v půdě na dně přehrady, avšak ve vodě by nyní mohla začít zahnívat," řekla dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Podle ní obojživelná sekačka bude čistit dno ještě několik dní.

Odborníci mezitím v okolí Plumlovské přehrady instalovali čtyři kontejnery naplněné síranem železitým, které mají snížit obsah fosforu a dalších živin ve vodě přitékající do nádrže. Díky těmto srážedlům by se v Plumlovské přehradě už neměly přemnožit nebezpečné sinice, kvůli nimž byla nákladná revitalizace vodní nádrže v roce 2009 zahájena.

"Už jsme zahájili zkušební provoz všech čtyř kontejnerů se síranem železitým. Musíme otestovat počítačový program, který bude síran dávkovat podle aktuálního průtoku vody v přítocích," podotkla Tomíčková. Odhadla, že další fáze napouštění Plumlovské přehrady by mohla být zahájena v srpnu. Zatopeno je nyní prvních zhruba 16 z 65 hektarů Plumlovské přehrady a maximální hloubka vody je dva metry.

Se sinicemi v Plumlovské přehradě odborníci bojují i kvůli tomu, ze lidé v okolních obcí bez kanalizace vypouštějí do vody splašky a zakládají černé skládky. "Síran by mohl fungovat pět let, než se tyto problémy vyřeší," uvedla Tomíčková.

Vodní nádrž v Plumlově začali vodohospodáři vypouštět v září 2009 a těžba sedimentů z jejího dna byla zahájena v závěru roku 2010. Stroje vybagrovaly ze dna zásoby živin pro sinice na 50 let dopředu. Experti se poté pustili do rozsáhlé opravy hráze, která ještě nebyla dokončena.

Čištění dna nádrže včetně přilehlého Podhradského rybníku stálo zhruba 140 milionů korun. Hráz Plumlovské přehrady z roku 1932 je první v tuzemsku, jež se dočkala tak zásadního zásahu. Díky masivní investici by měla přehrada bez nutnosti dalších velkých oprav nejméně 50 let plnit protipovodňovou funkci.

zdroj: ČTK